Heavy Cut H8

312001

Description

Cilalama pastası 1 L. 312001
Sərt lak-boya örtüklərini cilalamaq üçün keyfiyyətli material axtarırsınız?
Heavy Cut cilalama pastası LBÖ üzərində P1500 abraziv sumbata kağızından istifadə nəticəsində yaranmış tutqunluqları aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulub. İnnovasiya texnologiyaları nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanıb, və müasir deteylinq mərkəzlərində və avtomobil boyanmasında geniş istifadə olunur.
Məhsulun xüsusiyyətləri və texniki xarakteristikaları:

Qızma temperaturu 50°C qədər.
Yüksək parıltı və cilalama dərəcəsi.
Tərkibinə daxil olan kəskin abraziv dənəciklər hesabına aşağı sərfiyyat.
Avtomobilin səthinə güzgü effektli ideal hamarlıq vermək lazımdır?
Heavy Cut ən xırda qüsurları belə anında yox edəcək, elementi pardaqlayıcı vasitəsi ilə emal olunma mərhələsinə hazırlayacaq.
Heavy Cut cilalama pastasının üstünlükləri:

• Tozun səth üzərində akkumulyasiya olunmasına yol vermir.
• Həm bərk (HS), həm orta yumşaqlıqda olan (MS), həm də keramolaklara uyğundur.
• Digər istehsalçıların analoqları ilə müqayisədə cızıqları 30-40% daha yaxşı cilalayır.
Cilalama pastasını əldə etmək üçün saytımızda alışı rəsmiləşdirin. Sifarişi daxil olduğu gün nəzərdən keçirib, yoxlanılmış nəqliyyat şirkəti vasitəsi ilə malı Sizin regiona göndərəcəyik.

İstifadə qaydası:
Dairənin üzərinə az miqdarda pasta tətbiq edib, LBÖ üzrə eyni bərabərlikdə paylaşdırın. Praktiki təmiz səth yaranana qədər cilalayın. Zəruri halda bir daha təkrar edin.

Sıxlıq: 1,1 (1000 ml – 1100 qram).
Cilalama dərəcəsi: 8,5 parıltı dərəcəsi: 5,0