One Cut & Finish P6.01

428001, Qoruyucu effektə malik pardaq.

Description

Qoruyucu effektə malik pardaq.

Maşınla pardaqlama üçün innovativ vasitə. Tez zamanda səthə güzgülü parıltı verir, cızıqları və xırda dənəvərli pardaq izlərini (qritiyi P 2000) effektiv təmizləyir, eyni zamanda səthin müdafiəsini təmin edir.

1 L – 428001