İlkin ekspress yuma üçün vasitə

261033

Description

Minik və yük avtomobillərinin ilkin yuyulması üçün yüksək konsentrasiya dərəcəsinə malik, fosfat ehtiva etməyən, kombinə edilmiş yüksək qələvi vasitəsidir. Yüksək keyfiyyətə malik kompleks əmələ gətirici maddələrlə xüsusi tenzidlərin qatışığı həşərat izləri, quş ifrazatı, ətraf mühitin aqressiv təsirindən yaranan çirklənmələr və təkər diskləri üzərindəki çirk kimi kip yapışmış çirkləri anında həll edir. Bunun sayəsində əsasən qısa müddətə işləyən avtoyuyucularda (məsələn, ekspress avtoyuyucularda), eləcə də maşın yuma yerlərinin qələvi ilə təmizlənməsində istifadə üçün ideal şəkildə uyğundur. Bundan başqa, texniki suyun bioloji təmizlənməsi qurğularında istifadə üçün optimal uyğundur. Almaniyanın Avtomobil istehsalçıları assosiasiyasının (VDA) B sinif kimyəvi preparatlar üçün normativlərinə əsasən: təsir müddəti maksimum 1 dəqiqə, maksimal konsentrasiya – 1:100.

İstifadəsinə dair tövsiyələr: Çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq: ilkin yuma: konsentrasiya 1:30 – 1:100. Təkər disklərinin yuyulması: 1:4 – 1:20. Bütün səthə çəkin və maksimum 1 dəqiqə sonra yuma üçün qurğu vasitəsi ilə yüksək təzyiq altında su ilə yaxşıca yuyun. Maşın yuma yerlərinin təmizlənməsi: konsentrasiya 1:2 – 1:15. Almaniyanın Avtomobil istehsalçıları assosiasiyasının (VDA) B sinif kimyəvi preparatlar üçün normativlərinə əsasən: təsir müddəti maksimum 1 dəqiqə, maksimal konsentrasiya – 1:100.

Tara

261033 33 k

261225 225 k

261000 1100 k

Turşuluq dərəcəsi (pH): 13,3

Xəbərdarlıq: İsti səthlər üzərində istifadə etməyin. Qurumasına yol verməyin. İstifadədən öncə yararlılıq və uyğunluq baxımından yoxlayın.