AKTİV ŞAMPUN

282010

Description

Portal yuyucularda avtomobil yumaq üçün yüksək konsentrasiya dərəcəsinə malik olan ətirli köpük, əl ilə avtomobil yumaq üçün də yararlıdır. Fosfat və digər həllediciləri ehtiva etmir. Həcmli stabil köpük əmələ gətirir və yüksək təmizləmə effektivliyinə malikdir (Performance).

İstifadə qaydası:
Məhsulun çox yüksək suvaşqanlığı və dozalaşdırıcı nasosun aşağı keçiriciliyi ilə əlaqədar olaraq istifadə etməzdən əvvəl 1:1 nisbətdən 1:10 nisbətinə qədər su ilə həll etməklə məhsulun suvaşqanlığını yoxlayın.

Həll etmə:
Portal yuyucu: 5-10 ml qədər xalis şampun
Köpük komplekti, yüksək təzyiq aparatı: 2 avtomaşın üçün 1 litr suya 30 ml
Əl ilə yuma: 1:300 nisbətindən başlayaraq
TecSpecs pH-Wert: 9,5