Headlight Polish Set. Fara üçün dəst

999600

Description

Headlight Polish Set.

Artikul 999600

Pardaqlama üçün dəst, faraların xarici görünüşünü bərpa etmək üçün nəzərdə tutulub. Daşıma və saxlama rahatlığı üçün xüsusi kiçik çamadanda təchiz olunur. Xüsusi pardaq dairəsi sayəsində optimal pardaqlama temperaturuna nail olmaq mümkündür.

Dəstin həcmi 50-yə qədər faranın pardaqlanmasını təmin edir.