Ceramic Allround C0.01 – keramik örtük, mütərəqqi mühafizə texnologiyası 505001

Ceramic Allround C0.01 – keramik örtük, mütərəqqi mühafizə texnologiyası 505001

Təsvir

Səthi ətraf mühitin təsirindən qoruyan uzunömürlü keramik təbəqə. Bu tərkib xarici mühit amillərinə qarşı davamlı olması sayəsində lak-boya örtüklərini uzun müddət ərzində qoruyur.

Tərkib səthə əlavə şəffaflıq və dolğunluq qazandırır, bu isə mükəmməl effekt artırır. Ceramic Allround C0.01 ilə emal səthdə nazik keramik örtük əmələ gətirir. Tərkibin komponentləri vurulan zaman ətraf mühitin rütubəti ilə reaksiyaya girir, kristallaşır və səthlə möhkəm mexaniki əlaqə yaranır. Quruduqda sonra örtük uzun müddət ərzində sabit, olduqca elastik və bərk qalır.

Description

Ceramic Allround C0.01 – keramik örtük, mütərəqqi mühafizə texnologiyası 505001

Təsvir

Səthi ətraf mühitin təsirindən qoruyan uzunömürlü keramik təbəqə. Bu tərkib xarici mühit amillərinə qarşı davamlı olması sayəsində lak-boya örtüklərini uzun müddət ərzində qoruyur.

Tərkib səthə əlavə şəffaflıq və dolğunluq qazandırır, bu isə mükəmməl effekt artırır. Ceramic Allround C0.01 ilə emal səthdə nazik keramik örtük əmələ gətirir. Tərkibin komponentləri vurulan zaman ətraf mühitin rütubəti ilə reaksiyaya girir, kristallaşır və səthlə möhkəm mexaniki əlaqə yaranır. Quruduqda sonra örtük uzun müddət ərzində sabit, olduqca elastik və bərk qalır.

 

Allround C0.01 keramikasının xüsusiyyətləri
• 18-24 aylıq istismar müddəti ilə səthin uzunmüddətli qorunması;
• Lotos effekti ilə hamar hidrofob səth;
• Hətta turşulu və qələvili təmizləyici vasitələr istifadə olunduqdan sonra belə sabit parıltı;

  • Reagent, yol duzları, yuyucu mayesində spirt, quş nəcisi, pas və UB-şüalanmaya qarşı davamlılıq;
    • Lakın 5 pH -12 pH diapazonunda korroziya və turşulu məhsullardan qorunması; istisna: KCU protector, KCU NANO və KCU Euro ilə yuma. Bütün kateqoriyalarda quruducu və konservantlar.

 

İstifadəsinə dair tövsiyələr
1. Avtomobili qələvili təmizləyici ilə yaxşıca təmizləyin, dərin çirk, bitum, metal və qum-vurma çirk hissəciklərini təmizləyin.
2. Vəziyyətindən asılı olaraq Heavy Cut H9.01 cilalama pastası və ya Fine Cut F6.01, həmçinin holoqramların təmizlənməsi üçün Micro Cut M3.02 istifadə edərək, boyanı mexaniki üsulla emal edin.

  1. Bütün səthi antisilikonda isladılmış mikrofibra (art. 207005) ilə aşağı təzyiqdə silin, digər əlinizdən quru təmiz mikrofibra ilə lak səthi təmizləyin. Tərkibi vurmaq üçün istifadə olunan applikator blokuna applikasiya üçün parçanı yerləşdirin. Ceramic Allround C0.01 applikasiya parçasının səthini zolaqla isladın və sürətli şəkildə lakın üzərində bölüşdürün. Tərkibi səthə elə şəkildə vurun ki, təbəqələr bir-biri ilə kəsişib lakı tam örtsün. Çarpaz şəkildə vurduqdan sonra 1-2 dəqiqə gözləyin, daha sonra xüsusi salfet vasitəsilə cilalayın. Mikrofibranın bir tərəfi ilə artıqları təmizləyin, təmiz tərəfi ilə isə təzyiq etmədən dairəvi hərəkətlərlə tərtəmiz cilalayın.

 

 

 

Ceramic Allround C0.01 (505001) dəstinə daxildir:

505075 Ceramic Allround C0.01 (75 ml)
999621 Applikator bloku (1 əd.)
999620 Applikator üçün mikro fibralı salfet 10×10 sm (5 əd.)
999619 Mikro fibralı xüsusi salfet, boz 40×40 sm (1 əd.)
9998049 Keramik örtük sertifikatı (5 əd.)
9998050 Qapı kilidi üçün yapışqan keramik örtük (5 əd.)

Məhsulun təhlükəsiz şəkildə saxlanılması üçün 100 ml-lıq şüşə butulkanın yalnız 75 ml-ı doldurulur. Qalan 25 ml balonda təzyiq artımının buferizasiyası üçün kifayət qədər yer (qaz həcmi) təmin edir. Beləliklə, qabın hermetikliyi pozulmur, keramik kipləşdirmədə isə sızıntı olmur. Lakin Ceramic Allround C0.01 butulkasının soyuq otaqda və ya soyuducuda yalnız şaquli vəziyyətdə saxlanılması tövsiyə olunur.

 

Komplekt Mercedes E-class tipli 5 orta gövdə üçün nəzərdə tutulub.