PARDAQ DAİRƏLƏRİ ÜÇÜN BAŞLIQ SENDVİÇ 147 MM

999411

Description

Çox təbəqəli pardaq diski

Bu pardaq diski pardaqlama maşını ilə işləməyi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır. Belə ki, onun cüzi əyilmələri kompensasiya olunmaqla, “döymənin” qarşısını alır. Xüsusi struktur (disk, məsaməli kauçuk, yumşaq köpükləndirilmiş material, məsaməli kauçuk, özü yapışan səth) məsaməli kauçukla özü yapışan səth arasında möhkəm birləşməni təmin edir. Bu məmulat qoyun dərisindən hazırlanan yastıqçalarla və köpükləndirilmiş materialdan hazırlanan süngərlərlə də işləyir.

Bərkimə yivi: M14 (rotasiyalı pardaqlama maşınları üçün).