Micro Cut Pad 126 x 23 mm

999584, PARDAQ DAİRƏSİ 126 X 23 MM

Description

Xırda cızıqların, holoqramların və pardaq izlərinin Micro Cut M3.02 və Micro Cut & Finish P3.01 köməyi ilə aradan qaldırılması üçün yüksək keyfiyyətli xüsusi süngər. 23 mm-lik hündürlük burulmanın qarşısını alır, işi asanlaşdırır və maksimal dayanıqlığı təmin edir. Məsaməli materialın xüsusi sıxlığı pardaqlama zamanı onu sıxarkən uzun müddətli möhkəmliyinə zəmanət verir. Təkmilləşdirilmiş paylaşdırma (açıq torlu struktur) və oyuqların sayı parıltılı səthin və optimal gigiyenik amillərin yaranmasına kömək edir. Abraziv haşiyə taxmalar üçün əlavə elastikliyi təmin edir, onların kənarlara tez uyğunlaşmasına imkan yaradır. Pardaqlama üçün toxunmamış rəngli material təhlükəsiz emala zəmanət verir.

Sıxma zamanı möhkəmlik: 10. Abrazivlik qabiliyyəti: 5.