Hartwachs BMP S0.01

2001

Mum Tərkibli Lak Konservantı 1 L

Description

Bütün laklı səthlərə və plastik kütlələrə uzunmüddətli ideal konservant kimi xidmət edir.

Sərt və güclü konservasiya edən xüsusi Hartwachs BMP silikon polimer birləşmə sayəsində emal edilmiş səthə qulluq və konservasiya kimi çıxış edir, bir neçə yuma ərzində ona dərin parıltı və təkrarolunmaz hamarlıq bəxş edir. Səthə çəkildikdə, əl pardağında olduğu kimi dərin parıltını bərpa edir, bu zaman tərkibin çəkilməsinə və pardaqlamağa sərf olunan güc minimuma enir, bütün səthlərin emal olunma sürəti isə iki və daha çox dəfə artır.

 

İstifadə qaydası:
Süngərin qırağını isladın, avtomobilin banı üzərinə paylaşdırmaqla çəkin. 5-10 dəqiqə sonra mikro fibra ilə pardaqlayın.