Fine Cut Pad 126 x 23 mm

999581

Description

Fine Cut F6.01 köməyi ilə mülayim eroziya və cızıqları aradan qaldırmaq üçün orta abraziv dərəcəli süngər. 23 mm-lik hündürlük burulmanın qarşısını alır, işi asanlaşdırır və maksimal dayanıqlığı təmin edir. Məsaməli materialın xüsusi sıxlığı pardaqlama zamanı onu sıxarkən uzun müddətli möhkəmliyinə zəmanət verir. Təkmilləşdirilmiş paylaşdırma (açıq torlu struktur) və oyuqların sayı abraziv xüsusiyyətləri artırır və optimal gigiyenik amillər yaradır. Abraziv haşiyə taxmalar üçün əlavə elastikliyi təmin edir, onların kənarlara tez uyğunlaşmasına imkan yaradır. Pardaqlama üçün toxunmamış rəngli material təhlükəsiz emala zəmanət verir.

Sıxma zamanı möhkəmlik: 12. Abrazivlik qabiliyyəti: 5.