Cilalama süngəri, ağ, sərt

999258V

Description

163 x 30 mm

Atmosfer amillərinin güclü təsirinin izlərinin və dərin cızıqların Heavy Cut (H802), Schleifpaste (H701) və Feinschleifpaste (F501) kimi cilalama polituraların köməyi ilə təmizlənməsi üçün abraziv, çox sərt cilalama süngəri. Qoyun dərisindən hazırlanan yastıqcalarla müqayisədə pardaqlama zamanı daha az iz qoyur.

Retikulyasiya olunmuş (açıq məsaməli) material uzun müddətli davamlığa malikdir və istilik ayrılmasını minimuma endirir.

Sərtlik: 20. Abrazivlik: 7.