All round Quick Shine

26714032

Description

Emal zamanı müxtəlif səthlərə uyğunlaşır:
1) LBÖ – çirki təmizləyir, parıltı verir, qoruyucu təbəqə əmələ gətirir.
2) Şüşə – yağlı və sair çirkləri təmizləyir, iz qoymur.
3) Plastik – plastiklərə süd halında olan mat vasitə kimi qulluq edir, təmizləyir və müdafiə edir.
4) Şpon və laklı taxmalar – qidalandırır, qurutmur, tutqunlaşmanın və çatlamanın qarşısını alır.
5) Xrom – yol reagenti oksidindən və s. müvəffəqiyyətlə təmizlənir.

Çirki qaplayaraq, emal olunan səthlə təmasını məhdudlaşdırmaq xüsusiyyəti sayəsində cüzi çirklənməni, yağış izlərini, cüzi tozlaşmanı və quş ifrazatını lak-boya örtüyünün üzərindən ideal şəkildə təmizləyir. Bir hərəkətlə parıltını bərpa edir, yüngül ləkələrdən azad edir, eyni zamanda laklı səthə qulluq kimi xidmət edir. Sərgilərdə istifadə etmək çox rahatdır, parıltı verir, səthləri barmaq izlərindən və digər yüngül çirklənmədən tez zamanda azad edir, bu zaman qabaqcadan yerinə yetirilmiş pardaqlamanı pozmur. Şüşə və plastmas üzərində istifadə etmək rahatdır – iz qoymur. Xüsusən də, şpon, royal taxtası kimi daxili bəzək detallarının parıltısını yüksək dərəcədə bərpa edir, və uzun müddət ərzində barmaq izlərindən və çatlamaqdan qoruyur.

İstifadə qaydası:
Flakonun içərisindəki tərkibi püskürdücü (art. 999001) vasitəsi ilə tətbiq edin.
Əski – art. 999241 (LBÖ/xrom), art. 999309 (şüşə), süngər – art. 999038 və ya əlcək – art. 999336 (plastik) vasitəsi ilə sürtün.